آموزش Voip

آموزش ویپ در کامتک جزء رشته های مهم آموزش شبکه بحساب میآید. آموزش Voip بصورت کاربردی و عملی در کارگاه کامتک تدریس میشود. تسلط به دوره سیسکو و آشایی به شبکه های مخابراتی از موارد مهم آموزش بشمار میرود.

آموزش Voip بصورت خصوصی در کارگاههای شبکه کامتک شامل آموزش نصب ویپ و راه اندازی سیستم تلفن تحت شبکه برگزار میشود.

آموزش voip

سرفصلهای دوره آموزش ویپ:

 • بررسی سیگنالینگ تماس و روند جریان اطلاعات و سیستمهای مخابراتی
 • آشنایی با یک شبکه VOIP
 • آموزش راه اندازی شبکه های VOIP و رساندن آن به کاربران نهایی شبکه
 • نحوه تعریف کاربر برای شبکه VOIP در Cisco Unified Communications Manager
 • ایجاد و یا تغییر endpoints for Cisco Unified Communications Manager
 • راه اندازی ویژگی ها و سرویس های مورد نیاز کاربر برای ورود به شبکه VOIP و استفاده از خدماتی همچون کاربر متحرک , منشی تلفنی , آهنگ انتظار , مسابقات و امتیازدهی
 • آموزش راه اندازی سیستم پیغام های صوتی و تصویری
 • حفظ و مدیریت سیستم یکپارچه VOIP سیسکو
 • ایجاد گزارش از تمامی فعالیت های سیستم VOIP
 • پشتیبان گیری از سیستم
 • آشنایی با عیب یابی شبکه های VOIP
 • بررسی اتصالات PSTN
 • آشنایی با مباحث ارتقا سطح کیفیت تماس
 • آشنایی با نرم افزارهای تلفن
آموزش راه اندازی voip
آموزش راه اندازی شبکه voip
آموزش راه اندازی شبکه ویپ

نسخه مناسب چاپ