آموزش نصب درب اتومات

دوره آموزش نصب درب های برقی شامل اموزش نصب کرکره برقی و آموزش نصب جک برقی در کامتک زیر نظر نصاب حرفه ای درب و جک تدریس میشود. آموزش تعمیرات جک اتومات و تعمیرات موتور کرکره برقی نیز توضیح داده میشود. در کلاس اموزش نصب جک هیدرولیکی و اموزش نصب کرکره برقی برای تمرین کلیه تجهیزات مهیا میباشد.

آموزش نصب در اتوماتیک

آموزش نصب درب اتوماتیک شامل اموزش نصب جک برقی و آموزش نصب کرکره برقی است

آموزش نصب درب اتومات

سرفصلهای دوره آموزش نصب درب اتوماتیک:

  • شناخت مدلهای کرکره برقی قدیمی و جدید
  • آموزش اطلاعات درباره موتور کرکره برقی با توجه به وزن تیغه ها و شرایط محیطی
  • آموزش اشکالات نصب و مواردی که باعث ایراد میشود
  • آموزش شناخت جک هیدرولیکی و مدلهای تک بازو و دو لنگه
  • آموزش قدرت هر جک و عملکرد بازو جهت کشش درب نسبت به وزن و شرایط محیط
آموزش نصب درب
آموزش نصب درب کرکره ای
آموزش نصب جک درب

آموزش نصب کرکره برقی

در آموزشهای نصب دربهای برقی کلیه مواردی که به نصب و راه اندازی مربوط است، بصورت عملی در کارگاه توسط نصاب گفته میشود. تنظیم کردن در برقی، اشکالات موتور کرکره برقی و عیوب مرتبط به جک های برقی نیز از مباحث این دوره است. البته مواردی ممکن است در نصب دربهای برقی جوشکاری لازم داشته باشد که جزء این کلاس گنجانده نشده است. رویهم رفته با گذراندن اموزش نصب جک اتومات پارکینگی و آموزش نصب کرکره برقی بالای ۷۰٪ مهارت در کار بدست میآورید.

نسخه مناسب چاپ