آموزش SQL Server

آموزش SQL Server بصورت تخصصی توسط گروه فنی و مهندسی کامتک تدریس میشود. برای طراحی سایت داینامیک آموزش اس کیو ال یکی از موارد مهم بشمار میرود. کاربرد اس کیوال در زمینه هایی است که با داده سر و کار دارید. ذخیره ی داده ها و اطلاعات ، تحلیل داده ها ، گزارش گیری بسیار قدرتمند از اطلاعات و داده ها و ... از جمله مهمترین کاربرد های زبان اس کیوال و نرم افزار اسکیوال سرور می باشد.

دوره اس کیو ال سرور برای طراحی وب سایت داینامیک مورد نیاز میباشد. آموزش طراحی سایت دارای دو مبحث آموزش asp.net و آموزش Sql میباشد.

آموزش sql server

برخی از سر فصلهای دوره آموزش SQL SERVER:

 • آموزش معرفی اشیاء پایگاه داده
 • آموزش Transaction Log
 • آموزش رسم جدول (Table)
 • شناخت Filegroups و دیاگرامها
 • مشاهده ها Views، رویه ذخیره شده Stored Procedures
 • توابع تعریف شده كاربر User-Defi ned Functions، دنباله هاSequences
 • آموزش داده تعریف شده كاربر و تعریف داده Null
 • شناسه های sql server برای اشیاء
 • آموزش نصب و پیکربندی SQL Server 2014
 • بررسی نسخه های SQL Server از لحاظ امکانات سخت افزاری لازم وانتخاب امکانات
 • آموزش تنظیمات امنیتی هنگام نصب اس کیو ال سرور
 • بررسی تفاوتهای نحوه اعتبار سنجی (Authentication Mode)
 • آموزش ایمن سازی و سطوح امنیت Sqlserver 2014
 • یادگرفتن ابزارهای تجاری و مدیریت پیكربندی SQL SERVER و مدیریت سرویس
 • آموزش پیکربندی شبکه و پروتکل ها
 • شناخت SQL Server Management Studio
 • آموزش ابزار داده SQL SERVER و پروفایلر SQL Server
 • دستورالعملهای بنیادی T-SQL و دستور SELECT و FROM و دستور WHERE
 • تجمع داده ها با استفاده از GROUP BY و قرار دادن شرایط موجود در گروه ها با HAVING
 • اضافه کردن داده ها با دستور INSERT
 • آموزش دستور INSERT INTO . . . SELECT
 • روش بروز رسانی با UPDATE
 • کار با دستور DELETE
 • بکار گیری توابع تجمعی Count , Sum , Max , Min , Avg, …
 • آموزش توابع مدیریت تاریخ و زمان در Sql و توابع مدیریت رشته در اموزش Sql
 • انتخاب سطرها مطابق بادستور INNER JOIN
 • بازیابی داده های بیشتر با OUTER JOIN
 • سروکار داشتن با OUTER JOINs پیچیده تر و دیدن هر دو طرف با FULL JOIN
 • درک CROSS JOIN و بررسی دستور جایگزین برایJOIN
 • نمایش نتایج با UNION
 • ایجاد و تغییر جداول
 • نامهای اشیاء در SQL SERVER
 • نام بانک اطلاعاتی و نامگذاری توسط SQL SERVER
 • دستور CREATE
 • ایجاد پایگاه داده و ایجاد جدول
 • دستور ALTER و ALTER DATABASE و ALTER TABL و  دستور DROP
 • استفاده از ابزار GUI
 • ایجاد یک پایگاه داده با استفاده از Management Studio
 • پشتیبان گیری از کد: ایجاد اسکریپت با Management Studio
 • کلید و محدودیتها CONSTRAINTS
 • انواع محدودیت CONSTRAINTS، یکپارچگی ارجاعی، نامگذاری
 • محدودیت های کلید: Primary Key ،Foreign Key
 • تعریف محدودیت به طور پیش فرض در CREATE شما
 • اضافه کردن یک محدودیت به طور پیش فرض به یک جدول موجود
 • نادیده گرفتن داده های بد هنگامی که شما ایجاد محدودیت می كنید
 • غیر فعال کردن محدودیت های موجودبه طور موقت
 • قوانین و پیش فرض ها
 • تعیین جداول و نوع داده استفاده از یک قاعده یا پیش فرض
 • Triggers برای یکپارچگی داده ها
 • پرس و جو ها (QUERIES)
 • ایجاد Subqueries مرتبط
 • آموزش داده NULL و رسم جداول مشتق شده
 • استفاده از عبارات معمولی CTE و  WITH
 • استفاده از CTEs چندگانه و CTE بازگشتی و عملگر EXISTS
 • انواع میکس داده ها CAST و CONVERT
 • همگام سازی داده ها با فرمان MERGE
 • آموزش استفاده از فرمان Merge در عمل
 • توابع پنجره ای، نرمالسازی، درك جداول
 • نگه داشتن اطلاعات بصورت Normal
 • رسم نمودار پایگاه داده ها
 • ایجاد روابط در نمودارها
 • ذخیره سازی SQL SERVER و ساختارهای INDEX
 • ایجاد، تغییر و حذف شاخص
 • دستور CREATE INDEX
 • ایجاد شاخص در ستون پراکنده و ستونهای Geospatial
 • انتخاب خوشه اول Clustered Index
 • پوشاندن شاخصها و حذف شاخصها
 • استفاده ازموتور پایگاه داده برای تنظیم Advisor
 • حفظ و نگهداری شاخص ها
 • آموزش نمایه ها VIEWS
 • حفاظت از کد: بازدید رمزگذاری
 • اسکریپت نوشتن و BATCHES
 • درک مبانی اسکریپت
 • انتخاب متن پایگاه داده با استفاده از عبارت USE
 • تعریف متغیرها
 • تولید SEQUENCES
 • خطا در Batches
 • SQL داینامیك با استفاده از فرمان EXEC
 • فهمیدن خطرات Dynamic SQL
 • استفاده از دستورات Control-of-Flow
 • دستور IF . . . ELSE
 • حلقه با دستور WHILE و آموزش دستور WAITFOR
 • سر و کار داشتن با خطاها با بلوكهای TRY/CATCH
 • STORED PROCEDURES (رویه ذخیره شده)
 • ایجاد STORED PROCEDURES
 • تغییر رویه ذخیره شده با ALTER
 • اعلام پارامترها
 • تایید موفقیت یا شکست با مقادیر بازگشتی
 • استفاده از @@ERROR و Re-throwing خطاها
 • اضافه کردن پیام های خطا سفارشی شما
 • ایجاد پردازش فراخواندنی Callable Processes
 • استفاده از SP برای امنیت
 • SP و كارایی
 • رفع اشکال Debugging
 • توابع تعریف شده توسط کاربر
 • UDF هایی كه یك جدول برمی گردانند (Table derived function)
 • استفاده از دات نت در پایگاه داده
 • تراکنش و قفل ها TRANSACTIONS AND LOCKS
 • تهیه Backup و روشهای بازیابی (Backup Database Backup Recovery and Maintenance)
 • استراژیهای تهیه نسخه پشتیبان
 • آموزش Transactions و ACID Transactions
 • آشنایی با عملگر تراکنش
 • آموزش  BEGIN TRAN، COMMIT TRAN، SAVE TRAN، ROLLBACK TRAN
 • فعال کردن تراکنش های ضمنی
 • قفل گذاری روی اطلاعات
 • استفاده از trigger برای قوانین تمامیت داده ها
 • مقایسه عملکرد Constraint ها و Trigger ها و بررسی مزیت استفاده از Trigger

آموزش sql
آموزش اس کیو ال سرور
دوره اس کیو ال سرور

نسخه مناسب چاپ