آموزش تعمیرات دستگاه بنر و فلکس

آموزش تعمیرات بنر و فلکسی که زیر مجموعه دوره های آموزش تعمیرات دستگاههای چاپ میباشد در کامتک زیر نظر تعمیرکار تدریس میشود. این دوره بصورت اختصاصی برگزار شده و روی دستگاه برای کارآموزان مثال زده میشود. اشکالات مکانیک، جوهر، برد و پخش نامنظم رنگ از مورادی است که در آموزش تعمیر فلکس و بنر بررسی میشود.

آموزش تعمیر دستگاه بنر و فلکس

آموزش تعمیر دستگاه بنر و فلکس زیر نظر کارشناس مجرب کامتک با مثال روی دستگاه بنر تدریس میشود.

آموزش تعمیرات دستگاه بنر

آموزش تعمیر دستگاه فلکسی
آموزش تعمیرات دستگاه چاپ بنر
آموزش تعمیرات دستگاه چاپ

کلاس تعمیر دستگاه بنر

دوره آموزش تعمیر دستگاه بنر شامل دو بخش تعمیر مکانیک و تعمیر برد دستگاه بنر و فلکس میباشد. هر یک از این بخش ها توسط کارشناس مجرب تدریس میشود. متقاضی در بخش آموزش تعمیر برد بنر و فلکس و آموزش تعمیر مکانیک دستگاه فلکس یکسان است. البته برخی از تعمیرکاران دستگاه بنر و فلکسی برای آموزش تعمیر برد دستگاه بنر مراجعه میکنند.

آموزش تعمیر دستگاه چاپ

اگر دستگاه چاپ خاصی برای آموزش مد نظر دارید میتوانید با بخش ثبت نام کامتک در جریان بگذارید تا در صورتیکه این رشته را بتوانیم تدریس کنیم. آموزش تعمیر برد دستگاههای چاپ در کامتک هر ماه برگزار میشود. با توجه به اینکه مکانیک دستگاههای چاپ متفاوت است لازم است که نوع دستگاه خود را مشخص کنید.

نسخه مناسب چاپ