آموزش تعمیرات آمپلی فایر

بخش آموزش تعمیرات آمپلی فایر خودرو شامل شاخت انواع مدلهای آمپلی فایر، ارتباط  دستگاه با پخش خودرو، نحوه تست آمپلی فایر، عیب یابی برد و تعمیرات آمپلی فایر از موراد آموزشی کلاس میباشد. آمپلی فایر مرتبط به سیستم صوتی خودرو میباشد که از اجزای اصلی آنرا تشکیل میدهد. خرابی این دستگاه در اثر مواردی است که در کلاس تشریح میشود.

آموزش تعمیر آمپلی فایر

آموزش تعمیرات آمپلی فایر از عیب یابی سیستم صوتی خودرو تا تعمیرات برد اصلی آمپلی فایر خودرو ۲ و ۴ کانال میباشد.

آموزش تعمیرات آمپلی فایر

آموزش تعمیر آمپلی فایر خودرو و آموزش تعمیر آمپلی فایر خانگی دارای مدارات مشابه به یکدیگر است که با گذراندن سرفصلهای زیر به عیب یابی و تعمیر آنها مسلط میشوید.

سرفصلهای مهم دوره آموزش تعمیرات آمپلی فایر خودرو

  • آشنایی تخصصی با قطعات روی برد آمپلی فایر
  • کار با ابزارهای مورد نیاز برای تست دستگاه
  • شناخت مدلهای مختلف آمپلی فایر در بازار ایران و تفاوت آنها از لحاظ مداری
  • مسیر یابی روی برد برای رسیدن به عیب روی آمپلی فایر
  • عیب یابی تخصصی بردهای آمپلی فایر و برطرف کردن عیب
تعمیر آمپلی فایر
کلاس تعمیر آمپلی فایر
آموزش تعمیر آمپلی فایر

آموزش تعمیر آمپلی فایر

در نهایت کارآموزان میتوانند براحتی برد آمپلی فایر را عیب یابی و تعمیر کنند. مواردی مانند اینکه آموزش رفع خش خش آمپلی فایر، آموزش رفع صدای بم آمپلی فایر، آموزش تک کانال کارکردن آمپلی فایر و آموزش تعمیر آمپلی فایر سوخته براحتی قابل حل خواهد بود.

نسخه مناسب چاپ