آموزش نصب اعلام حریق

سیستم های اعلان حریق در ساختمانهای مسکونی و برج ها بصورت اجباری نیاز میباشد. با گذراندن دوره آموزش نصب اعلان حریق با سیم کشی و نقشه سیستم دستگاهها، نصب دتکتورهای دود و نصب دتکتور حرارتی آشنا میشوید. پیاده سازی پنل اعلام حریق نیازمند تجربه است و طراحی نقشه مسیر سیم کشی در ساختمان از ملزومات است.

آموزش نصب اعلام حریق

آموزش نصب سیستم های اعلام حریق شامل نصب دتکتور دود، نصب آژیر حریق، نصب تابلو سیستم اعلام حریق و راهکارهای اعلان حریق میباشد.

آموزش نصب سیستم اعلان حریق

آموزش شاخت دتکتورهای حرارتی، دتکتور مولتی و دتکتور گاز نیز که هر یک کارایی خاصی در نصب سیستم اعلام حریق دارند مهم است. در آموزش نصب سیستم اطفاع حریق نیز شستی های اعلام حریق، پانل کنترل و منبع تغذیه پنل نیز تدریس میشود.
همچنین آموزش کار با سیستم های صوتی اعلام خطر، سیستم های تلفن اضطراری، ماژول های رابط و برنامه ریزی دستی دستگاه اعلام حریق از جمله موراد تدریس میباشد.

آموزش نصب اعلان حریق
دوره آموزش نصب اعلان حریق
آموزش نصب سیستم اعلام حریق

آموزش تعمیر پنل اعلام حریق

کارآموزان میتوانند با گذراندن دوره نصب سیستم اعلام حریق، رشته آموزش تعمیر برد اعلان حریق را انتخاب کنند. آموزش تعمیر اعلام حریق شامل برد پنل، اشکال ارتباط پنل با دتکتورها، آموزش بخش تغذیه دستگاه و تعمیر برد میباشد. البته تعمیرکار و کارشناس مجرب بردهای الکترونیکی این رشته را تدریس میکند. در آموزش تعمیر اعلام حریق بردهایی از این دستگاه برای تمرین مهیا است.

نسخه مناسب چاپ