آموزش تعمیرات بارکدخوان

دوره آموزش تعمیرات دستگاه بارکدخوان تحت نظر تعمیرکار بارکدخوان و صندوق فروشگاهی تدریس میشود. اموزش بارکدخوان عیب یابی مدار و برد و اشکالات مرتبط به مکانیک پرتاب لیزر دستگاه میباشد که تماما در کارگاههای کامتک مورد بررسی قرار میگیرد.

آموزش تعمیر بارکدخوان

آموزش تعمیرات بارکدخوان بصورت تخصصی ویژه تعمیرکاران ماشینهای اداری برگزار میشود. دوره اموزش تعمیر صندوق فروشگاهی نیز بهمراه این دوره تخفیف دارد.

آموزش تعمیرات بارکد خوان

آموزش تعمیر اسکنر بارکدخوان فروشگاهی

برای اینکه کارآموزانی که میخواهند این دوره را بگذرانند بهترین نیتجه را در تعمیر بارکدخوان بگیرند دو اصل را در نظر گرفته ایم. یکی اینکه کسی که اموزش تعمیر بارکدخوان را تدریس میکند کاملا حرفه ای روی تعمیر لوازم اداری است و دوم اینکه در محلی اموزش داده میشود که تعمیرگاه بارکدخوان و صندوق فروشگاهی است.

آموزش تعمیرات بارکدخوان
آموزش تعمیر بارکدخوان
آموزش تعمیرات دستگاه بارکد خوان

نسخه مناسب چاپ