آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک در کارگاه های شرکت کامتک هر ماه برگزار میشود. در این دوره بصورت تخصصی روی مباحث وایرلس بحث خواهد شد.  آموزش میکروتیک کاربردی و عملی تدریس خواهد شد .

 در این دوره دانشجو با مباحث پایه ای وایرلس ، استانداردها ، پروتکل ها آشنا می شود و پس از اتمام دوره می تواند یک شبکه وایرلس مبتنی بر تجهیزات میکروتیک را راه اندازی و نگهداری نماید.

آموزش MicroTik در کامتک با ارائه مدرک معتبر

آموزش میکروتیک

میکروتیک
آموزش شبکه
آموزش میکروتیک
نسخه مناسب چاپ