آموزش مایکروسافت

آموزش مایکروسافت (Microsoft Technology Associate (MTA بعنوان یک دوره مقدماتی محسوب میشود. علاقمندان که قصد دارند مدرک مایکروسافت را دریافت کنند از کلاس مایکروسافت کامتک پیروی کنند. از جمله موارد دوره آموزش مایکروسافت اصول شبکه Network ، اصول پایه فنی شبکه و بررسی سیستم عاملهای مایکروسافت بر اساس استانداردهای شرکت Microsoft میباشد.

آموزش مایکروسافت شامل دوره آموزش MCSE، آموزش TMGو آموزش Exchange میباشد که جزء رشته های اصلی آموزش شبکه میباشد.

آموزش مایکروسافت

کارآموزان در دوره آموزش مایکروسافت به موارد زیر میرسند:

  • آموزش تعاریف شبکهو مفاهیم اولیه شبکه های کامپیوتری 
  • آموزش شناخت لوازم شبکه های کامپیوتری در نصب و راه اندازی شبکه
  • آموزش بررسی استاندارد های شبکه های بیسیم  
  • آشنایی با Packet Tracer Simulator
  • بررسی دوره های مایکروسافت و بدست آوردن نتیجه در آموزش شبکه
  • شناخت دوره آموزش MCSE و زیر مجموعه های آن
آموزشگاه شبکه
دوره مایکروسافت
کلاس مایکروسافت
آموزش ماکروسافت

کلاسهایی که زیر مجموعه دوره آموزش مایکروسافت میباشند و در کامتک تدریس میشوند عبارتند از آموزش MCSE 2012 و زیر مجموعه آن دوره آموزش TMG، آموزش Exchange و آموزش وی ام ور VMware میباشد. علاقمندان به دوره ماکروسافت میتوانند بعد از دوره MCSE وارد دوره امنیت شبکه CEH شوند. آموزش امنیت شبکه نیز شامل دو مبحت مهم آموزش ECSA و آموزش CHFI میباشد. برای هر کدام از این رشته ها مدرک شبکه ارائه میگردد.

نسخه مناسب چاپ