آموزش تعمیرات اسپیکر

آموزش تعمیر باند زیرشاخه دوره آموزش تعمیرات لوازم صوتی و تصویری میباشد. افرادی که میخواهند در زمینه لوازم صوتی و تصویری بیشترین توانمندی را داشته باشند لازم است که آموزش تعمیر اسپیکر را نیز بگذرانند. تعمیر باند های حرفه ای شامل لوازم خاص و قلقهایی است که تعمیرکار باند تماما در کمتر از یک هفته بشما آموزش عملی و کاربردی میدهد.

آموزش تعمیر بلندگو

آموزش تعمیرات اسپیکر شامل تعمیر باندهای خانگی، اموزش تعمیر باند ماشین، آموزش تعمیر بلندگوهای بزرگ و عیب یابی خش خش صدا میباشد.

آموزش تعمیرات اسپیکر

دوره آموزش تعمیر باند بیشتر شامل کار عملی روی تعمیر باند خودرو و عیب یابی باند خانگی و باندهای هیاتی میباشد. در شروع آموزش لایه های تشکیل دهنده باند و مواد بکار رفته در باندهای مختلف تشریح میشود و سپس سراغ عیب یابی و نحوه تعمیر باند میپردازیم. آموزش تعمیر اسپیکر در کمتر از سه جلسه توسط تعمیرکار تدریس میشود.

آموزش تعمیر باند

شناخت باند های مختلف شامل باند اسپیکرهای خانگی و باند خودرو

بررسی اجزای تشکیل دهنده باند و ارتباط آنها با یکدیگر

نحوه تولید صدا و آشنایی با ریز و بم در صدای ایجاد شده

روش سیم پیچی باند ماشین بصورت تئوری

آموزش تعمیر اسپیکر و آمپلی فایر
آموزش تعمیرات باند
آموزش تعمیرات ساب ووفر

نتیجه در آموزش تعمیر باند

سرفصلها و دوره آموزش تعمیر باند پیچیدگی زیادی ندارد. آموزش تعمیر اسپیکرهای خانگی و آموزش تعمیر باند هیاتی از مثالهای دیگر این کلاس است. البته ساختار و تکنولوژی باندها با یکدیگر یکسان است. همچنین روش سیم پیچی باند با دستگاه و ابزار در کلاس تدریس میشود. بیشترین مبحث در اموزش تعمیر باند شامل باند ماشین است که متقاضی زیادتری دارد.

نسخه مناسب چاپ