آموزش امنیت شبکه

دوره های امنیت شبکه در هر رشته از مهندسی شبکه متفاوت میباشد. آموزش امنیت شبکه مایکروسافت، آموزش امنیت شبکه لینوکس و آموزش امنیت شبکه سیسکو از دوره های مهم بشمار می آید. البته مبحث امنیت در شبکه های کامپیوتری در دو شاخه اصلی امنیت شبکه و امنیت اطلاعات طبقه بندی می شود.

شرکت مایکروسافت دوره های آموزش امنیت شبکه را برگزار میکند که تحت دوره TMG نامگذاری میشود. شرکت لینوکس دوره آموزش RED Hat را جزء آموزشهای امنیت شبکه برگزار میکند.

آموزش امنیت شبکه

برخی از گواهینامه های معتبر در آموزش امنیت شبکه:

آموزش CCNA Security

آموزش CCNP Security

آموزش CCIE Security

آموزش RHCSS

آموزش +Security کامپتیا

آموزش CISSP جهت آموزش امنیت اطلاعات

آموزش CEH

آموزش NSA

آموزش CHFI

آموزش Kali Linux دوره اموزش امنیت شبکه در لینوکس

آموزش CSCU جهت آموزش راه کارهای امنیت شبکه

آموزش cisco security

دوره امنیت شبکه
آموزش امنیت در شبکه
آموزش امنیت در شبکه

نسخه مناسب چاپ